Wegwijs in vergunningenland

In een land waar ruimte schaars is, zijn er vele regels om ruimtelijke ontwikkelingen in goede banen te leiden. Elke locatie heeft zijn eigen kenmerken en overal gelden andere regels waaraan je je moet houden. Voor elk project, groot of klein, zijn daardoor vaak meerdere vergunningen nodig voordat je met de uitvoering ervan kunt starten.

 

Vergunningenkompas heeft meer dan 25 jaar ervaring met de meest uiteenlopende ruimtelijke en juridische procedures en helpt bouw- en infrabedrijven met het inventariseren, aanvragen en tijdig verkrijgen van alle vergunningen die nodig zijn voor het realiseren van hun projecten.

Vergunningenkompas wijst de weg vergunningenland!

Wat we doen

Vergeet nooit meer een vergunning

Vergunningenkompas inventariseert alle vergunningen die nodig zijn om uw project te realiseren. Zowel in de tenderfase als tijdens de realisatie is specialistische kennis op het gebied van vergunningen onmisbaar om faalkosten of uitloop in planning te voorkomen.

Compleetheid en tijdigheid
Bij de start van de realisatiefase wordt de vergunningeninventarisatie omgezet naar een vergunningenplanning. Ook wordt er een overzicht opgesteld van alle informatie die nodig is om de benodigde vergunningen te kunnen aanvragen. Samen met uw realisatieteam bepalen we vervolgens wat de beste aanpak is om de vergunningen op tijd en compleet te kunnen aanvragen.

Voorkom verrassingen
Vergunningenkompas gaat met u, of namens u, in gesprek met de vergunningverlenende instanties om te bouwen aan een goede relatie met deze instanties. In een goede relatie zijn duidelijk afspraken over wederzijdse verwachtingen mogelijk en worden verrassingen achteraf voorkomen.

Compliance
Heeft u al vergunningen en voldoet u aan alle vergunningvoorwaarden? Vergunningenkompas helpt u bij het screenen van de vergunningvoorwaarden en/of het aanvragen van revisievergunningen, zodat u in compliance bent (en dit ook kunt aantonen bij uw ISO-audit)

PermitPower - de #1 tool voor efficiënt vergunningenmanagement

PermitPower1 is een tool die speciaal gebouwd is om het overzicht te bewaken over de benodigde vergunningen en die je realtime inzicht geeft in het vergunningenproces en de bijbehorende afspraken en documenten.

Vergunningenkompas maakt al haar vergunningeninventarisaties in PermitPower en kan daarmee haar opdrachtgevers snel voorzien van informatie over voortgang, verwachte (leges)kosten, risico’s in de planning e.d.

In de realisatiefase worden ook de overleggen en afspraken met de vergunningverleners in de tool vastgelegd en worden bijbehorende documenten gekoppeld aan overleggen en/of vergunningen.

  1. PermitPower is een samenwerking tussen Vergunningenkompas en softwarebedrijf Datastorms. PermitPower combineert de krachtige softwarestructuur van Datastorms met de specifieke kennis die Vergunningenkompas heeft.

Over ons

Vergunningenkompas is in 2018 opgericht als adviesbureau gespecialiseerd in dienstverlening op het gebied van vergunningen.

 

Mariëtte Zijderveld is oprichter van en het gezicht achter Vergunningenkompas. Ze heeft meer dan 25 jaar ervaring in de wereld van de ruimtelijke wet- en regelgeving. Aan beide kanten van de tafel – met private en publieke partijen – heeft zij vergunningenopgaven van complexe ruimtelijke projecten succesvol begeleid.

 

Door deze brede ervaring is Vergunningenkompas in staat om belangen en standpunten van zowel overheden als aanvragers goed te doorgronden. Dit is cruciaal in het bouwen en onderhouden van goede relaties tussen aanvragers en toetsers en leidt tot wederzijds begrip, waardoor vergunningenprocedures soepel doorlopen kunnen worden en projecten geen vertraging oplopen t.g.v. te laat verkregen vergunningen.

 

Vanuit de overtuiging dat samenwerken leidt tot een “Best for project”-werkwijze, inventariseert Vergunningenkompas de soms sterk uiteenlopende belangen van alle betrokken partijen en weten wij daardoor partijen te binden en samen te brengen.

Werkwijze

Vergunningenkompas werkt met vaste tarieven voor vergunningeninventarisaties, gebaseerd op de projectomvang in euro’s. U kunt daarbij kiezen voor een basis-inventarisatie, een standaard-inventarisatie of een uitgebreide inventarisatie.

  1. Basis inventarisatie
    De basisinventarisatie geeft een overzicht van benodigde vergunningen, de bevoegde gezagen en de proceduretijden

  2. Standaard inventarisatie
    Deze inventarisatie bestaat uit de basisinventarisatie aangevuld met een raming van de verwachte legeskosten en een raming van de kosten voor vergunningenmanagement in de realisatiefase

  3. Uitgebreide inventarisatie
    Aanvullend op de standaard inventarisatie ontvangt u een scan van de conditioneringsrapporten, een overzicht van indieningsvereisten en een uitgebreid vergunningenregister. 

Informeer naar onze actuele prijzen en eventuele extra’s, zoals het opleveren van de inventarisatie in PermitPower via het contactformulier.

Referentie

5/5
"Zonder toestemmingen geen bouwactiviteiten en geen voortgang. Vele aanvragen, beoordelingen en vergunningen zijn er door jouw handen gegaan. Mede door jouw bijdrage is dit traject erg succesvol verlopen. We hebben op deze discipline eigenlijk geen “gedoe" gehad en dat is toch wel uniek voor een project met deze omvang en impact op de omgeving. Jouw aandeel in het succes van het project was fors en is onmisbaar geweest"
Ad Broeders
Projectmanager Spoorzone Delft

Klanten en partners

Vergunningenkompas werkt met en voor de volgende klanten en partners:

Contact

Neem voor vragen, offertes of interesse in onze vergunningentool PermitPower contact met ons op.

Dit kan telefonisch, per mail of via onderstaand contactformulier

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam