Wegwijs in vergunningenland

In een land waar ruimte schaars is, zijn er vele regels om ruimtelijke ontwikkelingen in goede banen te leiden. Elke locatie heeft zijn eigen kenmerken en overal gelden andere regels waaraan je je moet houden. Bedrijven en particulieren die willen bouwen, verbouwen, uitbreiden, projecten willen realiseren, lopen tegen deze grote hoeveelheid regelgeving aan en weten vaak niet wat zij moeten doen om benodigde vergunningen te verkrijgen. Vergunningenkompas is expert in ruimtelijke juridische procedures en is in staat om voor zowel publieke als private partijen, ongeacht de schaal en complexiteit van de vraag, de beste weg te vinden in vergunningenland.

Lees hier wat Vergunningenkompas kan betekenen voor:

VERGUNNingen management vereenvoudigd

PermitPower – dé #1 app voor efficiënt vergunningen-management

PermitPower is een samenwerking tussen vergunningenspecialist Mariette Zijderveld van Vergunningenkompas en softwarebedrijf Datastorms. De tool is speciaal ontwikkelt om in projecten het overzicht te bewaren over de benodigde vergunningen en het vergunningenproces te bewaken. 

PermitPower combineert de krachtige softwarestructuur van Datastorms met de specifieke kennis die Vergunningenkompas heeft. Mariette: “Deze app maakt het houden van overzicht over de benodigde vergunningen veel toegankelijker, transparanter en sneller. 

Bedrijven

Vergunningenkompas biedt een veelheid aan diensten op het gebied van vergunningen. Wanneer u zich nieuw wilt vestigen, iets wilt (ver)bouwen, uw bedrijfsvoering wilt wijzigen of een project wilt realiseren, inventariseren wij alle voor uw project benodigde vergunningen en stellen wij een voor uw bedrijf passende strategie op om deze vergunningen binnen de gestelde grenzen van tijd en geld te verkrijgen.

Wij zijn bekend met (bijna) alle denkbare vergunningenprocedures en geven u duidelijkheid over de benodigde stukken die bij een aanvraag ingediend moeten worden, zodat u deze kunt (laten) opstellen en de procedures vlot doorlopen kunnen worden.

Wij gaan met u, of namens u, in gesprek met de instanties waar de vergunningen aangevraagd moeten worden en bouwen aan een goede relatie met die betreffende instanties. In een goede relatie zijn duidelijk afspraken over wederzijdse verwachtingen mogelijk en daardoor voorkomen wij verrassingen achteraf.

Inventariseren en aanvragen van vergunningen

We identificeren alle benodigde vergunningen, vragen deze voor u aan, we monitoren de voortgang en dragen de verkregen vergunningen aan u over.

Opstellen vergunningenstrategie

Aan de hand van uw planning bepalen we de meest efficiente werkwijze en stemmen deze af met het bevoegde gezag.

Onderzoeken ruimtelijk juridische haalbaarheid

Weet u nog niet of uw project haalbaar is, dan maken wij voor u een haalbaarheidsscan en adviseren u over de te volgen procedures.

Vergunningen en compliance-management

Heeft u al vergunningen en voldoet u aan alle vergunningvoorwaarden? Wij helpen u bij het screenen van de voorwaarden en/of het aanvragen van revisievergunningen, zodat u in compliance bent (en dit ook kunt aantonen bij uw ISO-audit)

Begeleiden complexe (bouw) initiatieven

Het samenbrengen van afdelingen en processen met als doel integraal om te gaan met opgaven uit de leefomgeving

Optimaliseren vergunningen processen en-procedures

Het analyseren van bestaande processen en procedures en adviseren omtrent mogelijke verbeteringen. Tevens adviseren wij over nieuwe procedures i.v.m. de aankomende Omgevingswet.

Interim team coördinator / bouwplantoetser

Wij helpen u graag wanneer u (tijdelijk) behoefte heeft aan een coördinator voor uw vergunningen- of handhavingsteam of wanneer u extra handen nodig heeft om een achterstallige werkvoorraad weg te werken.

Overheden

Overheden krijgen te maken met wijzigingen in regelgeving die – bovenop de dagelijkse werkzaamheden – in de organisatie verankerd moeten worden. Vergunningenkompas is dé partij om overheden te helpen met zowel het implementeren van deze nieuwe regels als bij het wegwerken van de reguliere werkvoorraad.

Gezien de aantrekkende economie zijn er bij diverse gemeenten meer aanvragen dan de plantoetsers aan kunnen. Ook krijgen overheden te maken met het aanpassen van werkprocessen en het bijscholen van medewerkers in de aanloop naar de invoering van de Omgevingswet. Graag ondersteunen wij uw vergunningenafdelingen wanneer de druk op de ketel te groot wordt of u tijdelijk extra mensen nodig heeft om de omslag te kunnen maken.

Particulieren

Wanneer u plannen heeft om uw woning te gaan (ver)bouwen of u wilt weten of u bij uw woning een bijgebouw of een stal mag bouwen, dan krijgt u te maken met allerlei soorten wet- en regelgeving. Vergunningenkompas kan u helpen om uit te zoeken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn voor uw plan en wat er eventueel gedaan moet worden om uw plannen (toch) te verwezenlijken.

Begeleiding bij uw vergunningaanvraag

Wet- en regelgeving rondom ruimtelijke initiatieven kan lastig te begrijpen zijn. Vergunningenkompas gaat graag met u in gesprek en helpt u begrijpen wat u moet doen om uw project te realiseren.

Vertegenwoordiging bij overheden

Vergunningenkompas kan u en uw project vertegenwoordigen bij het bespreken van uw plannen bij gemeente, waterschap of soms ook de provincie.

Altijd experts voor uw plannen

Voor eventuele benodigde tekeningen en constructieve berekeningen kunnen wij u in contact brengen met daartoe gespecialiseerde bureaus, zodat u altijd verzekerd bent van de juiste specialist op het juiste moment en niet teveel betaalt.

Referenties

Home
 • "Zonder toestemmingen geen bouwactiviteiten en geen voortgang. Vele aanvragen, beoordelingen en vergunningen zijn er door jouw handen gegaan. 

  Mede door jouw bijdrage is dit traject erg succesvol verlopen. We hebben op deze discipline eigenlijk geen “gedoe" gehad en dat is toch wel uniek voor een project met deze omvang en impact op de omgeving.
   
  Jouw aandeel in het succes van het project was fors en is onmisbaar geweest"
   
  Ad Broeders
  Projectmanager bij Spoorzone Delft
 • Bij de gemeente Zaanstad heeft Mariëtte de functie van ambtelijk secretaris voor de welstandscommissie tijdelijk uitgevoerd. Wat meteen al bleek was dat zij zeer zelfstandig te werk kon gaan, ze onderzoekt en onderneemt graag wat er speelt en hoe zij haar werkzaamheden kon gaan uitvoeren. Ze snapt goed wat er nodig is om het vergunningenproces efficiënt in te richten. Daar heeft ze ons goed mee geholpen.

  Ze zorgde ervoor dat alle aanvragen en adviezen op tijd bij de welstandscommissie kwamen zodat de afhandeltermijn steeds werd gehaald. Ze gebruikt hiervoor haar creativiteit en haar vermogen in oplossingen en resultaten te denken. Ze heeft goed inzicht in de ruimtelijke ordening en kan zich goed inlezen en een beeld vormen. Ze snapt ook wat dienstverlening inhoudt. En daarbij, ze is gewoon een heel leuke vrouw. Ze is grappig, ontspannen en kan ook op de goede manier spiegelen. Ik beveel haar ten zeerste aan.

  Hans Kos
  Afdelingshoofd Advies & Toezicht bij gemeente Zaanstad

Kennismaken?

Is uw interesse gewekt? Dan nodigen wij u graag uit voor een kop koffie om te bespreken wat Vergunningenkompas voor u kan betekenen. 
 
Laat hier uw gegevens achter, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contact

06 - 10 09 16 27
info@vergunningenkompas.nl
De Bukakkers 20, kantoor 1.19, 7811 KZ Emmen